Ważna informacja o zmianie form zajęć

SZANOWNI RODZICE!
DRODZY UCZNIOWIE!

Do 8 listopada br. zawieszone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
Zajęcia lekcyjne będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji dla poszczególnych oddziałów oraz przy wykorzystaniu platformy TEAMS (Office 365).
Nauka dla uczniów klas I-III pozostaje bez zmian.

Rodzice uczniów klas IV – VIII zgłaszają każdą nieobecność uczniów na obiadach przez aplikację https://salezjanie.obiado.pl lub wysyłając SMS na numer 4301.

ks. Grzegorz Oleś
dyrektor