Sukces w zDolnym Ślązaku

Z wielką przyjemnością zawiadamiamy, że Matylda Latoń z klasy VIII A została finalistką Dolnośląskiego Konkursu zDolny Ślązak z Geografii. Gratulujemy Matyldzie i p. Jolancie Brzezickiej – nauczycielowi geografii.