Spotkanie dla Rodziców nowych uczniów

Zapraszamy Rodziców nowo przyjętych uczniów kl. I oraz Rodziców kandydatów do nowo tworzonej kl. IV na spotkanie organizacyjne w dn. 9 czerwca br. o godz. 17.00 w budynku szkoły. Zapraszamy także przyszłych uczniów.  Po spotkaniu będzie możliwość obejrzenia sal szkolnych.