Salezjańska Paczka

Salezjańska Paczka to projekt stworzony przez Samorząd Uczniowski i Radę Wolontariatu Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie. Tegorocznej akcji przyświecało hasło : RAZEM MOŻEMY WIELE. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu mogliśmy kolejny raz pomóc wielu potrzebującym. W tym trudnym roku byliście Państwo wyjątkowo mocno zaangażowani w niesienie pomocy innym.

W imieniu organizatorów akcji i obdarowanych potrzebujących, chciałabym podziękować z całego serca za otrzymaną pomoc i wsparcie. Wsparcie materialne, ale również nadzieja i wiara w ludzką dobroć trafiły do potrzebujących rodzin. Nam pozostaje radość z tego, że mogliśmy uczestniczyć w tej szlachetnej akcji. To ludzie pomagają, nie rzeczy.
Salezjańska Paczka to system pomnażania dobra, które działa dzięki Państwa zaangażowaniu, a wszyscy, którzy przyłączyli się do projektu, wiedzą, ile szczęścia jest w dawaniu.

Dziękujemy. RAZEM ZDZIAŁALIŚMY WIELE.
Dyrekcja Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w Lubinie
Danuta Stefanowska – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Małgorzata Chomicka – opiekun Rady wolontariatu