Pasowanie na czytelnika w klasach pierwszych

Jak co roku w naszej szkole, 20 stycznia 2021 roku odbyło się uroczyste pasowanie na czytelnika dla klas 1a i 1b. Wydarzenie zostało przygotowane przez bibliotekarza Dorotę Matkowską-Olejniczak. Głównym celem uroczystości było zachęcenie najmłodszych do korzystania z biblioteki szkolnej, wypożyczania książek oraz systematycznego rozwijania umiejętności czytania.
Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie uczniów do grona czytelników biblioteki. Zanim jednak uczniowie złożyli przyrzeczenie, wysłuchali pogadanki na temat książek, zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych czytelników, a także regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz „prośbami książki”.
Po tym wprowadzeniu dzieci, skupione i poważne, uroczyście przyrzekły, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika oraz wręczenie pierwszej książeczki, zakładki oraz gazetki specjalnie przygotowanej na tą uroczystość.
Mam nadzieję, że spotkanie z biblioteką i pierwsza książka na długo pozostanie w pamięci najmłodszych czytelników.