Ogłoszenie listy przyjętych do kl. I

Dziś, tj. 26 marca, została ogłoszona lista kandydatów przyjętych do kl. I.
Spośród 65 kandydatów komisja rekrutacyjna dokonała wyboru 44 osób do dwóch klas pierwszych (na podstawie analizy złożonych dokumentów). Komisja nie ma ustaliła listy rezerwowej.
Podział na klasy będzie miał miejsce po zakończeniu roku szkolnego (pod koniec czerwca).
W czerwcu odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców przyjętych dzieci (termin zostanie podany w późniejszym terminie). Wtedy będą podane szczegółowe informacje. Proszę cierpliwie czekać do tego spotkania.