Mały Ratownik

Klasa 3b realizuje projekt edukacyjny – Mały Ratownik w związku z tym, gościliśmy Pana ratownika medycznego. Temat jaki poruszyliśmy na spotkaniu, to: złamania i skręcenia.
Każda aktywność fizyczna może wiązać się ze złamaniem ręki czy skręceniem nogi. Odpowiednie opatrzenie złamania, zwichnięcia czy skręcenia zmniejsza dolegliwości bólowe. Ponieważ wszyscy jesteśmy narażeni na urazy, rzetelna wiedza na temat udzielania poszkodowanemu pierwszej pomocy jest bezcenna!
Uczniowie wiele się dowiedzieli o urazach a tym samym starali się udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, dzieci podeszły do zadania bardzo odpowiedzialnie.