Konsultacje dla rodziców

W dniu 19.10.2022 odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców w godz. od 1630 do 1800.