Projekt eTwinning

Wykopaliska słów, czyli na tropie zapomnianych wyrazów z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego – międzyszkolny projekt na platformie e-twinning, stworzony przez nauczycielki języka polskiego – panią Justynę Zaryczańską (Społeczna Szkoła Podstawowa im. Rady Europy w Lubinie) i panią Magdalenę Zaryczańską (Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio w Lubinie).
Projekt, w którym wzięło udział ponad pięćdziesiąt szkół, miał na celu poszerzenie wiedzy na temat pięknych, ale, niestety, zapomnianych polskich słów, w tym archaizmów. Uczniowie wykonywali różnorodne zadania (z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i tradycyjnych metod), które były związane z odkrywaniem znaczeń wyrazów, które, choć nie są jeszcze archaizmami, często są niezrozumiałe dla dzisiejszej młodzieży.