Mozaika edukacyjna

Mozaika edukacyjna” – to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest powiększenie kompetencji u uczniów, zapewnienie im równego dostępu do wysokiej jakości edukacji, wprowadzenie innowacyjnych metod i narzędzi nauczania, organizacja różnych form aktywności rozwijających uzdolnienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także wyposażenie w ramach projektu pracowni matematycznych i przyrodniczych.

Zajęcia realizowane w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św. Dominika Savio w Lubinie w ramach projektu „Mozaika edukacyjna”:

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów przyrodniczych – biologia, chemia,
 2. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze TIK – matematyka,
 3. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze TIK – informatyka,
 4. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze TIK – język angielski,
 5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze TIK – język niemiecki,
 6. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – porozumiewanie się w języku angielskim,
 7. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – TIK,
 8. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – trening młodego naukowca,
 9. Zajęcia rozwijające uzdolnienia – kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej – plastyczne,
 10. Poradnictwo i doradztwo edukacyjno zawodowe – grupowe i indywidualne,
 11. Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem pedagogiczno – psychologicznym.

mozaika na stronę-skonwertowany