Zebrania z Rodzicami: 14 i 15 stycznia 2020 r.

Harmonogram zebrań z Rodzicami:
14 stycznia 2020 r. (wtorek) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV
Zebranie rozpocznie się spotkaniem na pierwszym piętrze (podsumowanie I semestru), po zakończeniu którego nastąpią spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.
15 stycznia 2020 r. (środa) godz. 17.00 – dla rodziców uczniów klas V, VI, VII, VIII
Zebranie rozpocznie się spotkaniem na pierwszym piętrze (podsumowanie I semestru), po zakończeniu którego nastąpią spotkania z wychowawcami w salach lekcyjnych.