PROJEKT EDUKACYJNO – ZDROWOTNY „IGNACJAŃSKA CISZA”

PROJEKT

EDUKACYJNO – ZDROWOTNY „IGNACJAŃSKA CISZA”

 

czas trwania: styczeń 2024 – kwiecień 2024,
– projekt realizowana przez p. Marzenę Szymańską we współpracy z p. Moniką Piosik w klasach I – VIII,

CEL GŁÓWNY : Ograniczenie hałasu w czasie przerw lekcyjnych

Cele szczegółowe:

  • Uświadomienie uczniom, nauczycielom i rodzicom negatywnego wpływu hałasu na zdrowie i układ nerwowy człowieka.
  • Uświadomienie faktu, że natężenie dźwięku w szkole często przekracza dopuszczalne normy.
  • Wskazanie źródeł hałasu.
  • Budzenie w uczniach świadomości i odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.
  • Rozwijanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów.
  • Świadome ograniczenie przez uczniów hałasu w swoim otoczeniu.
  • Kształtowanie zachowań służących budowaniu atmosfery ciszy i spokoju w szkole.
  • Ograniczenie hałasu w szkole.
  • Integracja środowiska szkolnego.