PROJEKT EMOCJA

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny, którego głównym założeniem jest pokazanie dzieciom, że ludzie nie tylko różnią się od siebie wyglądem, zachowaniem, kolorem skóry, wyznaniem, etc., bo nie wszystkie różnice widać gołym okiem np. choroby serca, autyzm, cukrzycę.
CELE PROJEKTU:
– kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym wobec inności,
– rozbudzanie w dzieciach wiary w siebie oraz własne możliwości,
– aktywizacja dzieci i młodzieży na zrozumienie inności u innych osób,
– wychowanie do wartości takich jak tolerancja, akceptacja, wyrozumiałość, szacunek i wrażliwość.