PRO LIFE! – ZA ŻYCIEM!

Szkolna Grupa Pro Life działająca przy Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Lubinie to grupa zrzeszająca wielu uczniów naszej szkoły i promująca wartości, jakimi są: życie i rodzina. Grupa powstała w 2015 roku.  Jej opiekunami są: pani mgr Małgorzata Chomicka oraz pani mgr Monika Piosik.
Coroczne działania zespołu opierają się na pomocy dzieciom i ich rodzinom znajdującym się trudnej sytuacji życiowej i materialnej. Od początku istnienia grupy organizowane są cykliczne akcje pod hasłem „Paczuszka dla Maluszka”. Dary ze zbiórki, w którą włączają się też inni uczniowie naszej szkoły, przekazywane są najbardziej potrzebującym dzieciom do lubińskiego oddziału noworodkowego. Grupa regularnie odwiedza też Dom Samotnej Matki w Ścinawie, spędzając czas z dziećmi, a także organizując warsztaty dla przebywających tam mam. Ważnym punktem corocznej działalności są także przygotowania do Marszu dla Życia i Rodziny, w którym grupa bierze aktywny udział, a także spotkania z ciekawymi ludźmi.
To tylko nieliczne z akcji, które podejmuje Szkolna Grupa Pro Life. Istnienie grupy ma na celu nie tylko opowiadanie się za wartością życia i rodziny, ale także konkretną pomoc tym, którzy w życie wchodzą z trudnościami, jakie zsyła im los. Dołącz do nas! Bądź Pro Life!

Plan pracy Szkolnej Grupy Pro life w roku szkolnym 2018/2019

L.p. Działanie Termin realizacji
1. Zaproszenie i spotkanie z Ewą Rejman, studentką prawa i założycielką bloga Młodzi pro life. Wrzesień
2. Zorganizowanie i przeprowadzenie corocznej akcji „Paczuszka dla Maluszka” – zbiórki artykułów niemowlęcych, celem przygotowania paczek na lubiński oddział noworodkowy,  z wyprawką dla najbardziej potrzebujących mam i ich dzieci. Cały rok szkolny. Finał akcji maj/czerwiec
3. Kontynuacja współpracy z Domem Samotnej Matki w Ścinawie. Zbiórki darów oraz wyjazdy do ośrodka. Cały rok szkolny
4. Współpraca z Bractwem Małych Stópek ze Szczecina. Cały rok szkolny
5. Zorganizowanie i przeprowadzenie loterii fantowej, celem zebrania funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom i ich matkom. Luty
6. Przygotowanie  i organizacja w szkole Dnia Świętości Życia. Marzec
7. Przygotowanie i czynna pomoc w organizacji Marszu dla Życia i Rodziny. Maj