Ogólnopolski projekt edukacyjny „Czytam z klasą –  lekturki spod chmurki”

Odbiorcami projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu całego kraju oraz zagranicznych szkół polonijnych.

CELE PROJEKTU:

  • rozwijanie aktywności czytelniczej,
  • rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej,
  • doskonalenie czytania ze zrozumieniem oraz aktywnego słuchania,
  • zachęcanie rodziców do czytania dzieciom, integracja zespołu klasowego,
  • współpraca placówek oświatowych z terenu całego kraju i zagranicznych szkół polonijnych.

Projekt składa się z 3 modułów. W każdym z modułów uczniowie czytają samodzielnie (lub czyta nauczyciel na lekcji) jedną z zaproponowanych lektur i wykonują minimum 4 zadania z nią związane.