„Bezpieczny Dolnoślązak” – to inicjatywa ukierunkowana na edukację dla bezpieczeństwa poprzez :
•    nabycie i utrwalenie praktycznych umiejętności w zakresie bezpiecznego zachowania oraz umiejętność współdziałania ze służbami i organizacjami powołanymi w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
•    wsparcie szkół w projektowaniu działań ćwiczeń –mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat bezpiecznych zachowań.