Program promujący pozalekcyjną aktywność ruchową wśród uczniów szkół podstawowych

Odbiorcami projektu są klasy VI

CELEM projektu jest przygotowanie młodego pokolenia do całożyciowej aktywności fizycznej i troski o zdrowie oraz odkrycie radości i korzyści płynących z uprawiania sportu.

CZAS  trwania: 10.01.2020 r. – 28.02.2020 r.