O szkole

Salezjańska Szkoła Podstawowa im. św. Dominika Savio powstała w wyniku przekształcenia Salezjańskiego Gimnazjum im. św. Dominika Savio, które prowadziło swoją działalność od 2000 roku.
Organem prowadzącym szkołę jest Inspektorat Towarzystwa Salezjańskiego Prowincji św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu.
Szkoła jest jedyną salezjańską szkołą podstawową w diecezji legnickiej i jedyną katolicką szkołą podstawową w powiecie Szkoła posiada status szkoły publicznej. Szkoła posiada własny program wychowawczy oparty o podstawy wiary i etyki katolickiej oraz uwzględniający zasady systemu wychowawczego św. Jana Bosko. W szkole priorytetem jest wychowanie, które dokonuje się to w klimacie rodzinnym: w duchu radości i bliskich więzi łączących nauczycieli i innych pracowników szkoły z uczniami.

Szkoła jest ogólnodostępna dla wszystkich uczniów, których rodzice pragną w niej kształcić swoje dzieci i akceptują jej charakter oraz przepisy prawa wewnątrzszkolnego.

Szkoła Podstawowa:

– zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,

– proponuje naukę w oddziałach z rozszerzonym programem nauczania języków obcych i matematyki,

– zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych m.in.: koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, zajęcia sportowe, grupa teatralna, wolontariat, zespół muzyczny, szkolna grupa Prolife,

– posiada dobre warunki lokalowe: halę gimnastyczną, wyposażone w sprzęt multimedialny sale lekcyjne, pracownie komputerowe, bibliotekę szkolną.

Codziennie cała społeczność szkolna gromadzi się na porannym apelu, którego stałymi elementami są: modlitwy poranne oraz słówko formacyjne wygłaszane przez księży i katechetów. Uczniowie mają możliwość włączenia się do grup formacyjnych w parafii, uczestniczenia w rekolekcjach, pielgrzymkach, spotkaniach. W każdym roku szkolnym uczniowie i nauczyciele biorą udział w wyjazdowych trzydniowych rekolekcjach wielkopostnych.

W szkole, oprócz troski o nauczanie i wychowanie, proponujemy młodzieży różne formy aktywnego spędzania czasu. Są to przede wszystkim wycieczki i wyjazdy w okresie wolnym od zajęć: półkolonie letnie i zimowe, zimowisko w czasie ferii zimowych, obozy letnie w czasie wakacji. Dla nowo przyjętych uczniów przed rozpoczęciem roku szkolnego organizujemy obóz integracyjny w góry razem z nauczycielami.  

Liczba uczniów: 322

Liczba nauczycieli: 34

Liczba pracowników administracji i obsługi: 11

Salezjańska Szkoła Podstawowa im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme