PLUSZOWA TERAPIA

Jednym z podstawowych celów wychowawczych realizowanych w Salezjańskiej Szkole Podstawowej im. św.  Dominika Savio w Lubinie jest kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych i rozbudzanie szeroko pojmowanej empatii wobec wszystkich istot żywych. Zgodnie z naszą misją chętnie włączamy się we wszelkie działania o charakterze dobroczynnym.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia p. Agnieszka Siudzińska oraz p. Krzysztofa Malinowska podjęły się zbiórki darów dla małych pacjentów Oddziału Pediatrycznego Szpitala Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie.

Przez cały grudzień w naszej szkole odbywała się zbiórka maskotek, zabawek oraz literatury dziecięcej. Dzięki dobremu sercu oraz ogromnej ofiarności naszych uczniów i ich rodziców zebrano: 480 pluszowych maskotek, 65 gier planszowych, puzzli i zabawek oraz 58 książeczek dla dzieci.

20.12.2017r. p. Agnieszka Siudzińska przekazała zebrane dary w/w instytucji. Wierzymy, że dzięki naszej akcji chore dzieci otrzymały wraz z zabawkami odrobinę radości przed świętami Bożego Narodzenia.

Wszystkim uczniom i rodzicom wspierającym naszą akcję składamy serdeczne podziękowania za okazane serce i gotowość niesienia pomocy innym!

Salezjańska Szkoła Podstawowa im św. Dominika Savio w Lubinie © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. Frontier Theme